Partner van sandd logo wit

Als u uw goederen via Meren Post BV of Reli Distributie BV vervoert dan gelden naast onze voorwaarden de AVC en/of CMR voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is van het allergrootste belang dat u kennisneemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen. CMR geldt bij Internationaal vervoer over de weg en de AVC condities kunnen daar eventueel aanvullend aan zijn.

Belangrijk: uw opdracht betekent wettelijk dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden. 

 

Algemene voorwaarden Meren Post BV

Algemene voorwaarden Reli Distributie BV

Verpakkingswijzer