Partner van sandd logo wit

Verkooppunten/ inleveradressen:    
         
Bij het inleveren dient de post voorzien te zijn van postzegels of (vanaf 50stuks) een postgeleidebon!
         
Aldeboarn  Fam. Reitsma Braksdyk 1 8495 KK   Ma & Do 9.00-12.00
Aldeboarn  Gerrie Oosterbaan Ds. Nieuwoldstrjitte 12 8495HV 0566-631768  /   06-12435136
Blauwhuis Teatskehûs (Patyna) Vitusdyk 2 8615 LM bij receptie of winkeltje
Bolsward   Anja Faber Abrahamaltstraat 21 8701 CZ                 !! Alleen kerstzegels!!
Bolsward   Bloemkamp (Patyna) Floridus Campuslaan 1 8701 AK  
Bolsward   Restantshop Dijkstraat 23 8701 KC zie site  
Bolsward   Het Boekhuis Bolsward Appelmarkt 6 8701 HH  
Bolsward   it Menniste Skil (Patyna) Laag Bolwerk 12 8701 KP  
Bolsward   Vakzaak van der Pol De Ward 39  8701 MB Ma t/m Vr  7:30-17:30
Echternerbrug E. Eilers De Kempenaersweg 8 8539 RS                 !! Alleen kerstzegels!!
Elahuizen Durkje van der Wal Mardyk 14 8581 KG                 !! Alleen kerstzegels!!
Goïngarijp Henriet Lieuwes Ballingbuer 3 8511 AJ                 !! Alleen kerstzegels!!
Harlingen DIO Drog. & Parfumerie Jurien Voorstraat 20 8861 BK                  !! Alleen kerstzegels!!
Harlingen Fokje Tamminga Marnehiem 82 8862 RD  
Harlingen E.M.Wolfs de Vries Hugo de Grootstraat 66 8862 VE                 !! Alleen kerstzegels!!
Heeg Fam. Klaversma Wite Muonts 7 8621 DK 0515-443007 / 06-14340806
Heeg Talmastate (Patyna) Tollewei 33 8621 CX  
Heerenveen Drukpunt Zwannedrift 2 8446 KS  
Heerenveen Yvonne Lanting Fredrik Hendriklaan 61 8448 MP                 !! Alleen kerstzegels!!
Idsegahuizum Fam. Miedema Dorpsweg 13 8755 JH  
Ijlst Trientsje Faber Jurjen Hoomansstraat 15 8651 BR                 !! Alleen kerstzegels!!
Joure  Arjen de Ree Torenstraat 49 8501 BV  
Joure  Flecke (Patyna) Midstraat 10 8501 AP  
Koudum Fam. De Hoop 't Heale Paed 22 8723 AG  
Koudum Finke (Patyna) Tsjalke vd Walstraat 26 8723 CC  
Lemmer  Groenewold Media Stationsweg 16 8531 HH  
Lemmer  Fam. Ramautar Jacob de rookstraat 14 8531 HA ** 06-4328 9757
Luinjeberd Pieter Feenstra Aengwirderweg 160 8459 BS ma-vr 09.00-17.00 uur
Makkum  Fam. vd Zee Leerlooierstraat 1 8754 ED Ma & Do 14.30-17.00
Makkum  Garage Horjus Sûderseewei 7 8754 GK  
Midlum Fam. Treffers Fonteinstraat 13 8872 NH ** 0517-850417
Nijemirdum S. Kramer Wissebuurt 12 8566 JM ** 0514-571785
Nijland Christien Draijer Ingenawei 32 8771 KG                 !! Alleen kerstzegels!!
Oosthem Fam. Bootsma De Himmen 8 8618 NR  
Oudega SWF Mw. Wiegersma Feandijk 8 8614 HG ma-vr van 10-17
Oudemirdum Fam. Oldenhage J.Schotanuswei 58 8567 LC  
Oudemirdum Henk de Jonge De Alde Buorren 4 8567 LG                 !! Alleen kerstzegels!!
Scharsterbrug Saskia Jonkman Hollandiastraat 43 8517 HD 0513 418877
Schettens Siska Breeuwsma Van Osingaweg 54 8744 EX                 !! Alleen kerstzegels!!
Sint Johannesga Klaasje Vaartjes Streek 62 8464 ND                 !! Alleen kerstzegels!!
Sint Nicolaasga Baukje Kunst De Bast 64 8521 PK  
Sneek Patyna Bonifatiushuis Jachthavenstraat 28 8605 BW                 !! Alleen kerstzegels!!
Sneek Cigo Oosterdijk 85 8601 BS zie site  
Sneek Dr. Wumkeshûs (Patyna) Maria Louisestraat 7 8606 AV bij receptie of winkeltje
Sneek Frittemahof (Patyna) Frittemaleane 5 8604 AA bij receptie of winkeltje
Sneek  Ielânen (Patyna) Harste 11 8602 JX in het winkeltje
Sneek Noorderhoek (Patyna) Napjusstraat 114 8602 TE  
Sneek Meren Post Smidsstraat 2A 8601 WB  
Stavoren Fam. de Boer Achterdelft  20  8715 JH   ** 0514-681791
Vegelinsoord  Fam. Bakker Zwarteweg 22 8467 SE   ** 0513-671424
Workum Het Boekhuis Workum Noard 17 8711 AA  
Workum Ny Mariënacker (Patyna) Mariënacker 1 8711 CB bij receptie of winkeltje
Ijsbrechtum Doarpswinkel Greidanus Epkemawei 21 8633 KR  
Inleverpunten (Alleen voor het inleveren van post)
Heerenveen Bij de BP Haskeruitgang 111 8447 CK  
Sint Nicolaasga Corry Homma Finkeburen 10 8521 NV   
     ** Graag bellen met de bezorger voor het bestellen van (kerst) zegels
     !!  Verkoopt alleen kerstzegels en geen reguliere zegels    
     Geen verkoop/inleverpunt in uw plaats? Neem even contact op met ons.