Partner van sandd logo wit

Verkooppunten/ inleveradressen:

(bij het inleveren dient de post voorzien te zijn van postzegels of een postgeleidebon)

Aldeboarn  Fam. Reitsma Braksdyk 1 8495 KK   Ma & Do 9.00-12.00
Aldeboarn  Gerrie Oosterbaan Ds. Nieuwoldstrjitte 12 8495HV  
Balk Kado en Zo Meerweg 10 8561 AT zie site 
Blauwhuis Teatskehûs (Patyna) Vitusdyk 2 8615 LM bij receptie of winkeltje
Bolsward   Bloemkamp (Patyna) Floridus Campuslaan 1 8701 AK  
Bolsward   De 3e Kamer, brocante Dijkstraat 6 8701 KB zie site  
Bolsward   Het Boekhuis Bolsward Appelmarkt 6 8701 HH  
Bolsward   it Menniste Skil (Patyna) Laag Bolwerk 12 8701 KP  
Bolsward   Vakzaak van der Pol De Ward 39  8701 MB Ma t/m Vr  7:30-17:30
Harlingen Fokje Tamminga Marnehiem 82 8862 RD  
Heeg Fam. Klaversma Wite Muonts 7 8621 DK 0515-443007 / 06-14340806
Heeg Talmastate (Patyna) Tollewei 33 8621 CX  
Heerenveen Klaas de Jong Badweg 14 A 8442 AG ma t/m vr 10:30 – 15:30
Hindeloopen  Fam. Adema Meenscharweg 24 8713 JC ** 0514-522367
Idsegahuizum Fam. Miedema Dorpsweg 13 8755 JH  
Joure  Arjen de Ree Torenstraat 49 8501 BV  
Joure  Flecke (Patyna) Midstraat 10 8501 AP  
Koudum Fam. De Hoop 't Heale Paed 22 8723 AG  
Koudum Finke (Patyna) Tsjalke vd Walstraat 26 8723 CC  
Lemmer  Groenewold Media Stationsweg 16 8531 HH  
Lemmer  Tineke Portinga Breezand 21 8531 PN ** 0514-569044
Lemmer  Fam. Ramautar Jacob de rookstraat 14 8531 HA ** 06-4328 9757
Luinjeberd Pieter Feenstra Aengwirderweg 160 8459 BS ma-vr 09.00-17.00 uur
Makkum  Fam. vd Zee Leerlooierstraat 1 8754 ED Ma & Do 14.30-17.00
Makkum  Garage Horjus Sûderseewei 7 8754 GK  
Midlum Fam. Treffers Fonteinstraat 13 8872 NH ** 0517-850417
Molkwerum Anneke v/d Kooy Tsjerkestrjitte 12  8722 HJ  Aanwezig: gehele week
Nijemirdum S. Kramer Wissebuurt 12 8566 JM ** 0514-571785
Oosthem Fam. Bootsma De Himmen 8 8618 NR  
Oudega SWF Mw. Wiegersma Feandijk 8 8614 HG ma-vr van 10-17
Oudemirdum Fam. Oldenhage J.Schotanuswei 58 8567 LC  
Scharsterbrug Saskia Jonkman Hollandiastraat 43 8517 HD 0513 418877
Sint Nicolaasga Baukje Kunst De Bast 64 8521 PK  
Sneek Cigo Oosterdijk 85 8601 BS zie site  
Sneek Dr. Wumkeshûs (Patyna) Maria Louisestraat 7 8606 AV bij receptie of winkeltje
Sneek  Fam. Edink Zeskanter 24  8608 ZM Ma & Do 13.00-17.00
Sneek Frittemahof (Patyna) Frittemaleane 5 8604 AA bij receptie of winkeltje
Sneek  Ielânen (Patyna) Harste 11 8602 JX in het winkeltje
Sneek Noorderhoek (Patyna) Napjusstraat 114 8602 TE  
Sneek Meren Post Smidsstraat 2A 8601 WB  
Stavoren Fam. de Boer Achterdelft  20  8715 JH   ** 0514-681791
Vegelinsoord  Fam. Bakker Zwarteweg 22 8467 SE   ** 0513-671424
Workum Het Boekhuis Workum Noard 17 8711 AA  
Workum Ny Mariënacker (Patyna) Mariënacker 1 8711 CB bij receptie of winkeltje
 
Ijsbrechtum Doarpswinkel Greidanus Epkemawei 21 8633 KR  
         
Inleverpunten (Alleen voor het inleveren van post)
Heerenveen Bij de BP Haskeruitgang 111 8447 CK  
         
** Graag bellen met de bezorger voor het bestellen van (kerst) zegels
Geen verkoop/inleverpunt in uw plaats? Neem even contact op met ons!